Chủ đầu tự: Nguyễn Đình Nguyện

Đia chì: Hưng Yên

Công năng sử dụng: Quán karaoke anh Nguyện gồm có 02 phòng sử dụng giống nhau