Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh

Địa chỉ: Đà Nẵng

Để tạo điều kiện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong cơ quan có nơi để xe đảm bảo bảo vệ tài sản. Bộ tư lệnh quyết định xây nhà để xe và có nhờ thietkenha6789.com tư vấn thiết kế trên khu đất trống của cơ quan.